Welcome to Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH
Điện thoại: 0536-3297123
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH
Địa chỉ: QingZhou, ShanDong, China
Liên hệ: mùa hè
Số liên lạc: 0536-3297123
Số điện thoại: 15376368726
Fax: 0536-3297123
E-mail: qzhssummer@foxmail.com
Trang web: www.chinaammoniumsulfate.com

News
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Amoni sulfat (21%)


Sulfat amoni (21%) & nbsp; Chi ti t s n ph m

< p=""> Thông tin c b n

  • M u NO.:21 %

  • Gi nh: c p công ngh

  • Ngu n g c: Trung Qu c

Amoni sulfat (21%) & nbsp; Mô t s n ph m

Amoni sulfat
Nh n d ng s n ph m: < br=""> S CAS: 7783-20-2 công th c: (nh4) 2so4 mol. Wt .: 132.13
B ngoài: B t màu tr ng ho c tinh th
Bao bì có s n: Bao bì PP 50kg v i l p lót PE.

Ammonium Sulfate (21%) & nbsp; ng d ng:
Ch y u c s d ng trong phân bón, l i th là nó ít h p th m so v i các lo i phân bón khác. Nó c ng có th c s d ng trong công nghi p, ch ng h n nh s d ng trong d c ph m, d t may. T t nh t c ng có th c s d ng trong ngành công nghi p bia bia.


Td> & nbsp; Td> Td> Max

 Ammonium Sulfate (21%) .jpg


THÔNG S K SPEC THU T: Phân bón C p & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
0.001% = 10ppm & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Nit 21 Min
N i dung N c %
H2SO4 0,08 % & nbsp; T i a & nbsp;

Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH