Welcome to Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH
Điện thoại: 0536-3297123
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH
Địa chỉ: QingZhou, ShanDong, China
Liên hệ: mùa hè
Số liên lạc: 0536-3297123
Số điện thoại: 15376368726
Fax: 0536-3297123
E-mail: qzhssummer@foxmail.com
Trang web: www.chinaammoniumsulfate.com

Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Tên công ty: QINGZHOU công ty TNHH sản xuất hàng hoá HUASHUN
Address:QingZhou.ShanDong.China
Liên hệ: mùa hè
Liên hệ số: 0536-3297123
Số điện thoại: 15621420172
Fax: 0536-3297123
E-mail: qzhsammoniumsulfate@hotmail.com
Website:www.chinaammoniumsulfate.com

Thanh Châu Huashun Sản xuất Hàng Công ty TNHH